Вниманию николаевцев. Объявления

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

оголошує конкурс на заміщення посад:

Кафедра фізики

Завідувач кафедри (доктор наук, професор);

Доцент – 3; доцент – 0,75; доцент – 0,75;

Старший викладач, кандидат фізико-математичних наук – 3.

Кафедра інформаційних технологій

Завідувач кафедри (доктор наук або професор);

Професор – 2;

Старший викладач, кандидат наук – 1.

Кафедра хімії

Доцент – 3;

Старший викладач, кандидат наук – 3.

Кафедра економіки та менеджменту

Професор – 0,5;

Доцент – 0,5;

Старший викладач, кандидат економічних наук – 0,5.

Кафедра фінансів та обліку

Доцент – 0,75; доцент – 0,75; доцент – 0,75;

Старший викладач, кандидат економічних наук – 0,5;

старший викладач, кандидат економічних наук – 0,5.

Кафедра теорії та методики фізичної культури

Професор — 1;

Доцент – 2;

Старший викладач, кандидат наук – 1;

Викладач – 1.

Кафедра спорту

Завідувач кафедри;

Доцент – 2;

Старший викладач, кандидат наук з фізичного виховання та спорту – 0,5;

Викладач – 2.

Кафедра загальної та прикладної лінгвістики

Завідувач кафедри (доктор наук або професор);

Професор – 0,5;

Доцент – 0,5; доцент – 0,5.

Кафедра англійської мови і літератури

Професор – 0,8; професор – 0,5;

Доцент – 2; доцент – 0,9; доцент – 0,7;

Старший викладач, кандидат наук – 1; старший викладач, кандидат наук – 0,7;

Викладач – 0,7; викладач – 0,7; викладач – 0,5.

Кафедра германської філології та перекладу

Доцент – 1; доцент – 0,5;

Старший викладач, кандидат філологічних наук – 0,5;

старший викладач, кандидат філологічних наук – 0,5.

Кафедра початкової освіти

Завідувач кафедри (доктор наук або професор);

Доцент – 4; доцент – 0,5;

Старший викладач, кандидат наук – 2.

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти

Доцент – 2;

Старший викладач, кандидат наук – 1;

Кафедра дошкільної освіти

Завідувач кафедри (доктор наук, професор);

Професор – 1;

Доцент – 2;

Старший викладач, кандидат наук – 2;

Викладач – 1.

Кафедра української мови і літератури

Професор – 1;

Доцент – 4;

Старший викладач, кандидат наук – 1.

Кафедра психології та соціальних наук

Завідувач кафедри (доктор наук або професор);

Доцент, кандидат психологічних наук – 4;

доцент, кандидат політичних наук – 1;

доцент, кандидат філософських наук – 0,5;

Викладач філософських дисциплін – 0,5.

Кафедра спеціальної освіти

Завідувач кафедри (доктор наук, професор);

Доцент – 3;

Старший викладач, кандидат наук – 4;

Викладач – 1.

Кафедра соціальної роботи

Доцент – 0,5; доцент – 0,5.

Кафедра музичного мистецтва

Доцент – 7;

Старший викладач, кандидат наук – 1;

Викладач – 1.

Кафедра історії

Завідувач кафедри (доктор наук або професор);

Професор – 0,75;

Доцент, доктор історичних наук – 0,75;

доцент, доктор історичних наук – 0,75;

доцент – 0,5; доцент – 0,5;

Старший викладач – 0,5; старший викладач – 0,5;

старший викладач, кандидат наук – 0,5;

старший викладач, кандидат історичних наук – 0,5;

старший викладач, кандидат історичних наук – 0,5;

старший викладач, кандидат історичних наук – 0,5.

Термін подання документів – до 20.06.2020 року

Перелік документів, які подаються на ім’я ректора університету:

  • заява про участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів, копія трудової книжки засвідчені за останнім місцем роботи;
  • автобіографія;
  • засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання;
  • список наукових та науково-методичних праць;
  • документ про підвищення кваліфікації за останні п’ять років;
  • сертифікат з мовної освіти;
  • копія паспорта громадянина України засвідчена кадровою службою.

Документи надсилаються на адресу:

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, Україна, 54030.

Телефон для довідок: 37-88-35, факс: 37-88-15.

Умови праці оформляються відповідним контрактом.

Вимоги до контракту розміщені на сайті університету