Як долати безробіття. Пошук вирішення проблеми

13:37

Откройте «Вечерний Николаев» в Google News и  Телеграм-канале

Моя науково-дослідницька робота була присвячена проблемі безробіття в Миколаївській області та пошуку шляхів її подолання. Я спробував визначити суть безробіття, розглянути його причини. Також було виявлено вплив загальнодержавного рівня безробіття на стан безробіття в Миколаївській області. В ході роботи було проаналізовано статистичні дані стану безробіття в Миколаївській області та розглянуто шляхи її подолання у розвинених країнах світу. Однією з найважливіших задач було знайти практичні шляхи подолання безробіття в місті та області.

В чому ж полягає актуальність теми? Проблема безробіття є однією з основних сьогодення. Вона є ключовим моментом та визначальним фактором ринкової економіки. Його зріст веде до скорочення купівельної спроможності населення, утрати платників податків для бюджету, виїзд працездатного населення на роботу за межі України.
Серед основних причин безробіття в Миколаївській області можна виділити структурні організаційні зміни; автоматизацію виробництва; скорочення потужностей під-приємств; добровільне звіль-нення з метою пошуку більш сприятливих умов праці; виїзд на заробітки за кордон; сезонний характер роботи тощо.
Наслідками безробіття є масова дискваліфікація населення, що призводить в свою чергу до зниження трудової активності; знецінення навчання. Безробіття веде до зростання витрат на соціальну допомогу безробітним.
Проаналізувавши статистичні дані про стан безробіття в Україні за останні 10 років, можна сказати, що його рівень поступово знижується. Згідно зі статистикою, найвищий показник рівня безробіття відбувся у 2014 році, на кінець 2019 року він поступово знижується, а рівень зайнятості населення зростає.
Основними заходами для подолання проблеми безробіття є проведення кардинальних реформ в різних сферах життя населення.
В Миколаївській області в напрямку подолання безробіття відбуваються позитивні зрушення завдяки реалізації Державної Програми зайнятості населення Миколаївської області на період до 2020 року включно. Серед підприємств, які створили нові робочі місця є такі: ТОВ СП «Нібулон” створено 100 нових робочих місць; ПП ПБК «Промсельпроект» (м. Миколаїв) — реконструкція виробничого цеху — створено 21 робоче місце; фермерське господарство «Софія»(Вітовський район) — створено 22 нових робочих місця; фермерське господарство «Органік Сістемс» (Снігурівський район) – будівництво внутрішньогосподарського комплексу з переробки та збереження сільськогосподарської продукції «Схід-ний» — створено 226 нових робочих місць.
Позитивна динаміка у подоланні безробіття в Миколаївській області відбувається також завдяки реформі децентралізації та утворенню об’єднаних територіальних громад. Галицинівська ОТГ Вітовського району Миколаївської області, одна з найбагатших громад в Україні. За своєю фінансовою спроможністю вона входить у 20-ку найуспішніших громад України. Її бюджет складає 130 млн. грн. Боротьба з безробіттям тут реалізується за 4 напрямками:
• розширення сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;
• підвищення конкурентоспроможності економічно активного населення за допомогою навчання, шляхом залучення експертів;
• підвищення мо-більності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції;
• сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.
У боротьбі з безробіттям громада має певні досягнення. 14 грудня 2016 у Галицинівській громаді відкрили Клуб кіномистецтва та Молодіжний ресурсний центр. Проекти реалізували у рамках співпраці об’єднаної громади та програми USAID DOBRE під керівництвом Беррі Рід. 26 жовтня 2016 у селі Прибузьке Галицинівської об’єднаної громади у партнерстві з Програмою USAID DOBRE, Представництвом DVV International в Україні та громадською організацією «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива» відкрилася перша в Миколаївській області філія Центру освіти дорослих. До кінця 2021 року планують створити ще чотири філії Центру. Торік було створено настільну сімейну гру на зразок відомої «монополії» – «МоноГалицинівщина», щоб краще пізнавати свою громаду. Було виготовлено її 200 екземплярів і розповсюджено у соціальних закладах, бібліотеках, установах ОТГ. Громада взяла участь у міжнародному телепроекті «Громада на мільйон. Спеціалісти», в якому Україна та Фінляндія обмінялися вчителями.
Для реалізації цих планів потрібні не лише кошти, а й професійні кадри. Відповідно підвищиться рівень освіти, з’являться нові робочі місця. Таким чином, децентралізація надала більше можливостей для економічного розвитку селищ в Миколаївській області, що допомагає вирішити проблеми з зайнятістю населення.
З метою покращення ситуації щодо зниження рівня безробіття в Миколаївській області проведено багато ефективних заходів. І я пропоную також свої ідеї зайнятості населення.
Останніми роками завдяки розвитку міжнародного та регіонального співробітництва туризм відіграє важливу роль в економіці багатьох країн, сприяючи зростанню добробуту населення, створенню робочих місць усередині країни і можливостей для працевлаштування на ринку праці інших країн. Спираючись на досвід розвинених країн, туристична галузь може стати важливим чинником економічного зростання країни в цілому, так і окремих регіонів. Все більше туризм наочно демонструє потенціал у відновленні світової економіки і створенні робочих місць, забезпеченні сталого розвитку та скорочення масштабів бідності.
Географічно вдале розташування Миколаївської області дає можливість визначити потенційні можливості для зростання зайнятості населення в туристичному секторі.
Миколаївська область має невикористані рекреакційні та туристичні ресурси та має перспективи для розвитку туризму.
На території Миколаївської області є також історичні та природні об’єкти, де нерозвинута туристична інфраструктура. До таких об’єктів відноситься Волоська коса та с. Парутине.
На мою думку, Волоська коса як туристичний об’єкт може сприяти, по-перше, залученню інвестицій, по-друге, сприяти зайнятості населення. На території Волоської коси розташовані оздоровчий комплекс «Зоря» ДП «Зоря»-«Машпроект», риболовно-спортивна база відпочинку «Волоська Коса» ЧСЗ, база відпочинку «Волоський стан». Але ці об’єкти за своєю структурою, умовами проживання не відповідають сучасним європейським нормам. Для реалізації проекту необхідно залучати будівельників, інженерів, менеджерів різних галузей, що буде сприяти найму нових працівників з місцевого населення, збільшенню обсягів виробництва товарів національних підприємств, і в результаті — збільшенню зайнятості та підвищенню доходів місцевого населення. Використовуючи Волоську косу як історичний і географічний об’єкт, можна влаштовувати різні розважальні заходи та проекти.
Спираючись на досвід провідних країн світу, які також вважають туризм одним з найважливіших факторів розвитку економіки, можна на території Миколаївської області створити Парк розваг. Прикладом може бути Європа-парк в Німеччині. Це другий за відвідуваністю парк розваг у Європі після Діснейленду в Парижі. Розташований він у місті Руст. Парк відкрився 12 липня 1975 року. У перший рік парк відвідало 250 000 людей, у наступний — 700 000 і у 2019 р кількість відвідувачів становила 4 мільйони відвідувачів на рік. Кількість працівників складає понад 4 тисячі.
Відкриття схожого Парку розваг (маю свій 3D-проект — Парк розваг «Lagom Park») на території Миколаївської області може надати багато переваг.
Такий Парк має зручне місце розташування, тому що Миколаївська область має вихід у море і межує суходолом та морем з багатьма країнами. Таке розташування зможе залучити іноземних туристів та іноземні інвестиції.
Для будівництва Парку потрібні спеціалісти різних професій: будівельники, інженери, логісти, ІТ-спеціалісти, екологи, спеціалісти з альтернативної енергетики. Для обслуговування завжди потрібні механіки, різнороби, освітлювачі, хореографи, художники, спеціалісти в сфері готельно-ресторанного бізнесу, ІТ-спеціалісти та багато інших.
Оскільки зросте кількість іноземних туристів, знадобляться перекладачі. І як наслідок, кількість бажаючих працевлаштуватися в цій сфері стрімко зростатиме, від претендентів стануть очікувати більш високої кваліфікації і професійної підготовки (знання кількох іноземних мов, володіння діловими навичками та ін.), головною конкурентною перевагою стане продуктивність праці потенційних робітників.
Важливу роль у розвитку Парку як туристичному бізнесі, відіграє просування туристичного продукту до споживачів, яке охоплює комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації туристичного продукту або окремих туристичних послуг. До таких заходів відносяться організація рекламно-ознайомлювальної діяльності, проведення або участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо. І відповідно знадобляться спе-ціалісти з реклами, друку, маркетингу.
Таким чином, створення Парку розваг як туристичного бізнесу на території Миколаївської області сприятиме:
• розширенню сфери застосування праці та стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;
• підвищенню конкурентоспроможності економічно активного населення за допомогою навчання та надання вибору робочих місць;
• підвищенню мобільності робочої сили на ринку праці та удосконаленню регулювання трудової міграції;
• зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
• наданню молоді можливостей для працевлаштування та вирішення проблеми виїзду заробітчан за кордон;
• підвищенню рівня освіти;
• зменшенню рівня безробіття.
Отже, можна стверджувати, що позитивну динаміку у зниженні рівня безробіття дає утворення та розвиток об’єднаних територіальних громад. Участь населення громад у міжнародних проектах сприяє притоку інвестицій. Неформальна освіта молоді — шляхом здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок — сприяє соціальній та професійній компетенції молоді та інтегрує молодь на ринок праці. Зниженню рівня безробіття саме в Миколаївській області може сприяти розвиток туристичної сфери, що може призвести до розвитку інших галузей економіки таких як транспорт, освіта та промисловість шляхом утворення нових робочих місць.
Вадим Кваша,
учень 10-Б класу Миколаївської гімназії №2,
Оксана Віталіївна Джураєва,
учитель географії