МНУ ім. В.О. Сухомлинського: тут навчають справжніх і успішних

18:15

Откройте «Вечерний Николаев» в Google News и  Телеграм-канале

В.О. Сухомлинського, МНУ, університет, университет, образование, учеба,

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського є одним із найстаріших закладів вищої освіти південного регіону України. Із 1995 року університет очолює відомий в Україні ректор, доктор технічних наук, професор, академік НАПН України Будак Валерій Дмитрович.

Одним із потужних структурних підрозділів та гордістю університету є факультет педагогічної та соціальної освіти. З часу створення він став найяскравішою візитівкою та флагманом дошкільної та початкової освіти не лише в університеті, а й у місті Миколаїв та Миколаївському регіоні зокрема.

Незважаючи на доволі молодий вік, він має власну славну історію, яскраву плеяду науковців і випускників, талановитих студентів. Факультет педагогічної та соціальної освіти пишається високопрофесійним кадровим потенціалом, сучасною матеріально-технічною базою, вагомим внеском у науку та визнанням на вітчизняному й світовому ринку педагогічної праці.

Проте академічні традиції факультету педагогічної та соціальної освіти ведуть свій відлік із 1998 року, коли в університеті за ініціативою тоді ще кандидата педагогічних наук, доцента Степанової Тетяни Михайлівни було засновано спе-ціальність «Дошкільне виховання» та відповідну секцію при кафедрі педагогіки. У вересні 2000 року секція дошкільного виховання виокремилась у самостійну кафедру дошкільної освіти при педагогічному факультеті університету, яку очолила Тетяна Михайлівна. Незважаючи на важкий період становлення молодої спеціальності, викладачі, переконані в її пріоритетному для освітньої галузі Миколаївщини значенні, попиту та успіху, докладали великих зусиль задля її зміцнення та розвитку. І їм це вдалося! Адже невипадково у 2003 році було відкрито вже й магістратуру.

У вересні 2012 року на базі кафедри дошкільної освіти відкривається самостійний підрозділ у складі університету – факультет розвитку дитини. З перших років функціювання він зайняв належне місце в системі освіти Миколаївщини, надавши довершеності та повноти в структурі навчальних підрозділів університету.

До структури факультету увійшли три кафедри: кафедра дошкільної освіти і соціального розвитку особистості, кафедра теорії та методики виховання і психічного розвитку особистості та кафедра філософської думки і культурології.

Факультет стрімко набирав обертів, розвивався, поповнювався новими науково-педагогічними кадрами, студентами та кількістю фундаментальних наукових досліджень у галузі дошкільної освіти. Суспільна необхідність відкриття нових освітніх програм підготовки здобувачів початкової освіти зумовила поступову трансформацію факультету та зміну його назви, яка з 2015 року слушно наголошує на двох відповідних освітніх напрямах – «дошкільної та початкової освіти». Сьогодні це потужні структурні підрозділи факультету, що готують професійних, конкурентоспроможних фахівців на ринку педагогічної праці в регіоні та місті зокрема.

Надихає на невтомну працю та творчі ідеї викладачів віддана своїй справі науковець, яка є вже частинкою історії та творцем сучасності факультету, його керівник – Степанова Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, лауреат Державної премії України.

Сьогодні на факультеті успішно функціонують чотири кафедри, які здійснюють підготовку біля 700 студентів денної та заочної форм навчання та освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» та «Соціальна робота і соціальна педагогіка». Студенти мають можливість у навчанні пройти всі сходинки: від бакалавра до аспірантури.

Підготовкою кваліфікованих кадрів на факультеті займаються високопрофесійні науково-педагогічні пра-цівники, у тому числі 7 професорів та понад 20 кандидатів наук, доцентів.

Кафедру дошкільної освіти, що входить до складу факультету, сьогодні очолює Рогальська Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, професор, відмінник народної освіти та авторка понад 80 наукових праць та навчально-методичних посіб-ників. До складу кафедри входять доктори педагогічних наук, професори Степанова Т. М., Трифонова О. С., кандидати педагогічних наук, доценти Соколовська О. С., Лісовська Т. А., старший викладач Курчатова А. В. та викладачі і аспіранти Тесленко С. О. і Супрунова О. О.

Кафедра дошкільної освіти готує фахівців-вихователів для роботи з наймолодшими громадянами нашої країни – з дітьми дошкільного віку. За 23 роки існування спе-ціальності «Дошкільна освіта» в університеті для закладів до-шкільної освіти та інших освітніх установ було підготовлено біля 2 тисяч фахівців відповідної галузі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» і понад 200 фахівців, які закінчили магістратуру.

Робота факультету та кафедри не обмежується стінами університету. Так, з метою переймання досвіду організації процесу навчання, проведення науково-практичних семінарів, конференцій з актуальних проблем дошкільної освіти колектив кафедри співпрацює з Уманським державним педагогічним університетом імені П. Тичини, Херсонським державним університетом, Прикарпатським національним педагогічним університетом імені Василя Стефаника, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Важливе місце в структурі факультету займає кафедра початкової освіти, творчий колектив якої очолює Якименко Світлана Іванівна, професор, кандидат педагогічних наук, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.

Колектив цієї кафедри налічує не менш талановитих та справжніх вчених, відданих своїй справі кандидатів педагогічних наук, доцентів: Авраменко К. Б., Паршук С. М., Січко І. О., Бре-славська А. Б., Білявська Т. М., Філімонова Т. В., Іванець Н. В., Тимченко А. А. та викладача Тарасюк А. М. Їх творче натхнення, ініціативність та професіоналізм забезпечують підготовку обізнаних у нових педагогічних технологіях фахівців, здатних використовувати сучасні наукові методи педагогічних досліджень та втілювати здобуті знання у практичну площину професійної діяльності.

Увага до проблем дітей з особливими освітніми потребами, що має сьогодні суспільну значущість, зумовила необхідність функ-ціювання на факультеті кафедри педагогіки та інклюзивної освіти. Це наскрізний підрозділ факультету, загальноуніверситетська кафедра, що інтегрує та втілює фундаментальні наукові розробки у процес підготовки здобувачів вищої освіти. Під керівництвом доктора психологічних наук, доцента Яблонського Андрія Івановича творчий і міцний колектив кафедри, до складу якої входять кандидати наук, доценти: Вдовиченко Р. П., Олексюк О. Є., Михальченко Н. В., Шапошнікова Ю. Г., Дрозд О. В. та Шапочка К. А., проводить науково-дослід-ницьку діяльність, впроваджує інноваційні розробки та проєкти в освітню діяльність факультету та університету в цілому, організовує всеукраїнські науково-практичні конференції й методичні семінари.

Актуальність функцій соціального захисту в суспільстві незахищених верств населення, соціального розвитку та виховання дітей зумовила необхідність появи у 2020 році у складі факультету кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи. З її інтегруванням змінилася назва структурного підрозділу університету на факультет педагогічної та соціальної освіти. Викладацький склад кафедри включає докторів педагогічних наук, професорів: Рогальську-Яблонську І. П., Султанову Н. В.; кандидатів педагогічних наук, доцентів: Рехтету Л. О., Бабаян Ю. О, Яценко Л. В. та викладача Бі-лик Р. М. Очолює кафедру соціальної педагогіки і соціальної роботи доктор педагогічних наук, професор Рогальська-Яблонська І. П.
Доброю традицією факультету є регулярна організація міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференцій з актуальної педагогічної та соціальної проблематики та активна участь у них науково-педагогічного складу. Щорічно викладачами кафедр факультету проводяться наукові зібрання, заходи та круглі столи.

На факультеті постійно проводяться Дні кар’єри, майстер-класи, тренінги, що сприяє професійному зростанню студентів та їхньому працевлаштуванню. Випускники факультету успішно працюють в закладах дошкільної, початкової, середньої освіти, в інклюзивно-ресурсних центрах та реабілітаційних установах регіону. Факультет пишається своїми випускниками, які сьогодні обіймають керівні посади, працюють в управліннях освіти міста та Миколаївської області, є завідуючими закладами дошкільної освіти, методистами, вихователями, які гідно представляють свою професію на конкурсах «Вихователь року», «Освітні технології» та нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України.

Виховна робота була і залишається важливим компонентом освітнього процесу в університеті та факультеті зокрема. Адже саме від наших випускників залежить виховання дійсно освіченої, всебічно розвиненої та вдячної людини, перші слова якої були: «Мама», «Україна», «Батьківщина»…

Сьогодні факультет педагогічної та соціальної освіти – це сучасний освітній й науковий центр, що динамічно розвивається та задає напрями розвитку дошкільної, початкової й соціальної освіти. Незважаючи на певні здобутки, колектив факультету не зупиняється на досягнутому, дивиться вперед та планує нові освітні напрями та наукові звершення в системі вищої освіті Миколаївщини та всієї країни зокрема.

Н. В. Султанова, доктор педагогічних наук,

професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи МНУ імені В. О. Сухомлинського