Олександр Стаднік: «Створення сприятливого інвестиційного клімату – наше завдання»

стаднік

Створення сприятливого клімату для залучення інвестицій в економіку області є одним із пріоритетних напрямків діяльності Миколаївської обласної державної адміністрації.

• Основними напрямами роботи по сприянню залученню інвестицій є:
• Чітке дотримання курсу реформ з поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій, визначених Президентом та Урядом України;
Створення сприятливого інвестиційного клімату та формування інвестиційного іміджу Миколаївської області як території, привабливої для вкладення інвестицій.
Враховуючи стратегічні пріоритети, озвучені Президентом України та Урядом, на Миколаївщині проводиться активна робота щодо розробки Стратегії розвитку області на період до 2027 року на засадах смарт-спеціалізації. Основним завданням Стратегії є визначення довгострокових цілей розвитку та забезпечення їх досягнення з метою підвищення конкурентоспроможності регіону.
Ми чітко розуміємо, як розвивати нові точки конкурентоспроможності в регіоні. Одним з найважливіших факторів для залучення інвесторів в регіон є забезпечення якісної інфраструктури, насамперед транспортної. У Миколаєві знаходиться один з найбільших аеропортів Півдня України з пропускною спроможністю до 45 літаків в день. Також Миколаївщина має потенціал до трансформації транспортного комплексу в повноцінний Транспортний ХАБ на Півдні України.
Серед ключових пріоритетів – формування стійкої бази розвитку сільського господарства і його експортних можливостей, залучення інвестицій в сферу переробки сільгосппродукції.
Підтвердженням сприятливого інвестиційного клімату області ми вважаємо роботу найбільших міжнародних компаній і транснаціональних корпорацій.
Американські Bunge і PepsiCo, британська ED & F Man Limited, французька Groupe Lactalis, китайська Cofco Agri Ukraine, німецька Dyckerhoff AG, корейська COFCO та інші успішно реалізують проекти в морегосподарському комплексі, переробній промисловості, виробництві харчових продуктів та будівельних матеріалів.
У 2019 році в області розпочали працювати «нові» інвестори та продовжили інвестувати компанії, які вже працювали в регіоні, зокрема: TIU Canada (побудовано сонячну електростанцію «Vita Solar»), «PОSСО» (здійснено реконструкцію зернового комплексу в Миколаївському морському порту на базі ПрАТ «Миколаївський комбінат хлібопродуктів»), «BT Invest» (побудовано ІІ чергу терміналу в СМП «Ольвія»).стаднік
У жовтні цього року було прийнято новий закон «Про концесії», що дозволить в повній мірі реалізувати пілотний проєкт концесії миколаївського порту «Ольвія». У вересні було оголошено конкурс на участь у проєкті, зацікавленість у якому висловили понад 25 іноземних та українських компаній. Проведення концесії відкриває для галузі нові можливості із залучення приватних інвестицій у розвиток інфраструктури портів, які давно та активно використовуються у країнах ЄС.
Сьогодні роль локомотива повертає собі й військово-промисловий комплекс Миколаївщини. Як драйвера промисловості регіону бачимо розвиток машинобудування. В цьому контексті важливим є відновлення повноцінної роботи ДП «Миколаївський суднобудівний завод», зокрема, за рахунок ремонту військових кораблів.
Регіон є дуже перспективним для розвитку вітроенергетики – в області зосереджено понад 10% вітропотенціалу країни (близько 3600 Мвт), активно розвивається і сонячна енергетика. Крім двох потужних геліоелектростанцій у Вознесенському та Березанському районах (ТОВ «Нептун-Солар» і ТОВ «Схід-Солар»), цього року розпочато роботу низки об’єктів геліонергетики ще у 12 районах області.
Наш регіон завжди відкритий до плідної і взаємовигідної співпраці з вітчизняними та міжнародними партнерами. За останніми звітними даними головного управління статистики у Миколаївській області за станом на 1 жовтня 2019 року обсяг капітальних інвестицій в економіку області зріс в майже 8,2 млрд грн, що на 34,7% вище показника за аналогічний період попереднього року.стаднік
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області, становив 253,3 млн дол. США, або на 14,8% більше, ніж на початок року. Іноземний капітал надійшов із 46 країн світу, а основними інвесторами є країни Європейського Союзу (72,2% від загального обсягу). У галузевій структурі переважають інвестиції у підприємства складського господарства та транспорту – 42,3%, промисловості – 40,0%, та будівельної галузі – 4,8%.
Питання залучення інвестицій – одне з головних під час зустрічей керівництва облдержадміністрації з представниками посольств, консульських установ іноземних держав в Україні, бізнесових кіл та міжнародних організацій.
Протягом 2019 р. область відвідали майже 20 іноземних делегацій. Крім того, цьогоріч, за підсумками Другого форуму регіонів України та Білорусі, що проходив у жовтні у м. Житомир, підписано Угоду між Миколаївською обласною державною адміністрацією та Мінським обласним виконавчим комітетом Республіки Білорусь про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.
Важливим напрямом роботи облдержадміністрації також є підтримка громад, що були створені завдяки реформі децентралізації. Зокрема, за рахунок коштів обласного бюджету надається допомога громадам для реалізації проєктів, направлених на вирішення нагальних соціальних проблем.
Саме у співпраці влади, бізнесу та громадянського суспільства ми бачимо майбутнє розвитку Миколаївщини як сучасного регіону з інноваційною економікою, відкритою для ініціатив і передових ідей.
Прес-служба ОДА.