№ 1№ 2 (3018) 11 Января 2011г.№ 3 
Вечерний Николаев
Украина НиколаевВечерний Николаев
Николаевская городская газета
На главнуюНаписать нам письмоПоиск по Вечернему НиколаевуВечерний Николаев
Новый номер 
ПОИСК здесь »»

В НОМЕРЕ
 


Реклама в газете
ОФИЦИАЛЬНО


11 Января 2011г.

Прочитали: [2075]

Рiшення Миколаївської мiської ради вiд 30.12.10 № 2/15

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект міського бюджету міста Миколаєва на 2011 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”, рішення обласної ради «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2011 рік», на підставі пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2011 рік у сумі 1174721,157 тис. гривень, із них відповідно до статті 16 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» обсяг дотації вирівнювання в сумі 113301,6 тис. гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 3265,9  тис. гривень та субвенцій у сумі 345069,005 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1111531,405 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 63189,752 тис. гривень,  у тому числі бюджету розвитку –  42100,0 тис. гривень (Додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2011 рік у сумі 1172216,157 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1098843,086 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 73373,071 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) і за головними розпорядниками коштів (Додаток 3).
3. Затвердити на 2011 рік у складі видатків міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом  м. Миколаєва та іншими бюджетами (Додаток 4), у тому числі субвенції:
- районному бюджету Жовтневого району Миколаївської області на виконання делегованих державою повноважень у галузі медичного обслуговування населення Корабельного району м. Миколаєва в сумі 28066,874 тис. гривень.
4. Установити на 2011 рік згідно з Додатком 5 обсяги повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 400,0 тис. гривень та обсяги надання кредитів  з міського бюджету в сумі 2905,0 тис. гривень, з них із загального фонду в сумі 2485,0 тис. гривень та зі спеціального фонду в сумі 420,0 тис. гривень.
5. Установити профіцит загального фонду бюджету в сумі 10203,319 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).
6. Установити дефіцит спеціального фонду в сумі 10203,319 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).
7. Прийняти повноваження на здійснення у 2011 році видатків обласного бюджету на:
- утримання Миколаївського обласного навчально-реабілітаційного центру;
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до 66- ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни  та у роки війни з Японією до 67- ї річниці визволення України від фашистських загарбників;
- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані;
- надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників;
- передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією.
8. Надати право міському голові:
8.1. За умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити відповідне збільшення або зменшення дохідної,  видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів.
8.2. Перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
9. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету міста Миколаєва  в сумі  1500,0 тис. гривень.
10. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва на 2011 рік у сумі 1000,0 тис. гривень.
11. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2011 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва в сумі 52303,319 тис. гривень (Додаток 7).
Дозволити міському голові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів, після розподілу Кабінетом Міністрів України чи обласною державною адміністрацією інвестиційних субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам (з визначенням переліку об'єктів), проводити розподіл видатків бюджету розвитку міського бюджету, з урахуванням співфінансування об'єктів, які фінансуються за рахунок коштів цих субвенцій.
12. Затвердити напрями та обсяги видатків на об’єкти та заходи, фінансування яких у 2011 році буде проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 2100,0 тис. гривень (Додаток 8).
13. Затвердити у складі видатків міського бюджету міста Миколаєва кошти на реалізацію державних та міських галузевих програм на загальну суму  488502,112 тис. гривень (Додаток 9).
14. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
15. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності, сплачують до загального фонду міського бюджету 10 відсотків чистого прибутку (доходу) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України для державних унітарних підприємств та їх об’єднань.
Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) господарські організації подають управлінню з використання та розвитку комунальної власності міської ради щоквартально у  десятиденний строк після терміну сплати.
16. Установити граничний обсяг боргу міського бюджету міста Миколаєва станом на 31 грудня 2011 року в сумі 45500,0 тис. гривень. Визначити, що в зв’язку з наближенням обсягу місцевого боргу до встановленого граничного обсягу в 2011 році місцеві гарантії не надаються.
17. Головним розпорядникам коштів міського бюджету при затвердженні в установленому порядку кошторисів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Установити  ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
18. Доручити департаменту житлово-комунального господарства сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” та його філіями, КП „Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва” та виконавчим комітетом  Миколаївської міської ради.
19. Дозволити департаменту фінансів Миколаївської міської ради, за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету міста Миколаєва, визначеного в Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», отримувати безвідсоткові середньострокові  позики за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення згідно з порядком та умовами отримання і погашення, визначеними Кабінетом Міністрів України.
20. Доручити департаменту фінансів Миколаївської міської ради у випадку виникнення тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, укладати угоди з Головним управлінням Державного казначейства України у Миколаївській області про покриття їх за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця року.
21. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, з метою наповнення власних доходів міського бюджету,  надати право директору департаменту фінансів Миколаївської міської ради здійснювати в 2011 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
22. Відповідно до статей 24, 59, 80 Бюджетного кодексу України в 2011 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:
- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державним казначейством України;
- річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.
23. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2011 року. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
24. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської  міської ради Бондаренко В.І.
Міський голова     В.Д.Чайка.
 
    СЛУЧАЙНО ВЫБРАННЫЕ СТАТЬИ:   

    ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:   


ТЕМА ДНЯ из предыдущего №

Вечерний Николаев
Екатерина Наточа
Добрый, белый и пушистый!
Это Аня Мельникова. А это  Банни. Они друзья - не разлей вода. Анина мама нашла Банни в Интернете. Кто-то предлагал приобрести декоративных крольчат. И Аня сразу выбрала маленького беленького пушистого крольчонка (девочку) с черными ободочками вокруг глаз, как-будто кто-то их подкрасил. Теперь Банни подросла и стала настоящей красавицей.
...
Подробнее Читали: [2210] Отзывы: [0]


РЕГИСТРАЦИЯ здесь »»
 
E-mail:
Пароль:
  Забыли?

Реклама на сайте

Предыдущий номер
№ 1 (3017)
1 (3017)
 

Просто напомним:
Это № 2 (3018)
от 11 Января 2011г.


№ 1    № 3

При полной или частичной перепечатке материалов сайта, ссылка на www.vn.mk.ua обязательна.
© 2002-2007
© Вечерний Николаев
© Дизайн: Kabba Design Group
© Хостинг: Фарлеп
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru